DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 27.11.2017 09:42:01 

IPA Liberec ú.s. 117

IPA info

Vítáme vás na stránkách IPA, sekce ČR, územní skupina Liberec. Najdete zde základní informace, kontakty, možnosti členství, plánované aktivity a novinky, aktuální obsazení předsednictva IPA české sekce.

  

  17.1.2018 od 14:00 hod. členská schůze v Kavárně Pošta

přidejte si nás k oblíbeným

 


 

Co je,co chce a co nabízí

International Police Association (IPA)

sekce Česká republika

IPA je:

 • největší mezinárodní sdružení policistů s více než 250 000 členy různých států světa,

 • mezinárodní organizací policejních pracovníků bez rozdílu hodnosti, funkce, jazyka, rasy, náboženství a světového názoru,

 • politicky i odborově nezávislá, neváže se na žádnou jinou skupinu nebo instituci,

 • otevřená pro policii každého státu, který umožní mezinárodní kontakty a výměnu zkušeností mezi policejními příslušníky,

 • přijata na základě jejího účelu a cílů sociální radou UNO dne 5.června 1967 do registru generálního sekretariátu UNO jako nevládní organizace při hospodářské a sociální radě,

 • od 25.7.1977 registrována u Evropské rady s poradním statutem na seznamu mezinárodních organizací,

 • registrované sdružení IPA sekce ČR je právnickou osobou, která se dělí na územní organizace.

IPA chce:

 • podporovat přátelské vztahy a vzájemnou pomoc mezi policisty v ČR, v zahraničí,

 • napomáhat a podporovat výměnu zkušeností v policejní oblasti a přispět tak k ulehčení mezinárodní policejní spolupráce,

 • svou spoluprací s veřejností ovlivňovat obraz a představy o policii a působit tak pozitivně na vztahy mezi občany a policií,

 • studijními cestami a setkáními rozšiřovat znalosti svých členů a pochopení pro problémy druhých,

 • v rámci svých možností být činná a pomáhat v sociální oblasti,

 • napomáhat vzájemné toleranci a přispívat k porozumění mezi národy a udržení míru.

IPA nabízí:

 • formou seminářů široký vzdělávací program, realizovaný v informačním a vzdělávacím centru na zámku Gimborn,

 • lokální, regionální, národní a mezinárodní vzdělávací setkání na všech pěti kontinentech,

 • stipendia v cizině pro doplnění dalšího odborného vzdělání,

 • policejní studijní a vzdělávací cesty do různých zemí.